ניאגרה סמויה נמוכה לגבס פתח חזית או עליון
ניאגרה סמויה נמוכה לגבס פתח חזית או עליון
ניאגרה נמוכה לגבס
*אפשרות הפעלת לחצן עליונה ו/או חזיתית 
*גובה התקנה 820 מ"מ
*מתאים לכל לחצני וייגה
 
-for flush plates Visign, wet construction installation, single mounting, line mounting
-flush actuation from front or top, dual flush technology
Components
concealed cistern 2L, WC connection elbow DN90 made of PP, eccentric adapter DN90/100 made of PP, WC connection fitting, sound insulating EPS casing, fixing material for block and ceramic
Cistern components
corner valve with pre-​mounted water connection Rp½, filling valve set, drain valve set
Technical data
Partial flush volume factory setting approx. 3 l
Partial flush volume setting range approx. 3–4 l
Full flush volume factory setting approx. 6 l
Full flush volume setting range approx. 6–9 l
Note
Immediate reflushing is possible at the factory settings!
Dependent of the WC ceramic, the open WC lid may partially cover the flush plate while front actuation!
When dealing with WC ceramic with a projection of less than 500 mm the WC lid may fall shut, and therefore actuation from top should be applied!
Flush plates and accessories: product group WC and urinal actuation accessories!
Model 8330.2פריט

תרשים טכני

מפרט חלקים