אמבטיה ונסה 170X75 לבן

פריט

תרשים טכני

מפרט חלקים