מושב אמה לבן פנאומטי מרובע

פריט

תרשים טכני

מפרט חלקים