אסלה תלויה אמה לבן מרובע + בידה

פריט

תרשים טכני

מפרט חלקים