תנאים לאחריות למיכלי הדחה וייגה

תנאים  לאחריות למיכלי הדחה וייגה
1. עשר שנות אחריות על גוף המיכל
2. 7 שנות אחריות על מנגנון המיכל
3. יש לשלוח חשבונית ותעודת משלוח לכתובת בו מותקנת הניאגרה למייל באתר זה.


האחריות למנגנון כוללת החלפת חלקי חילוף פגומים בפגם יצור בלבד או בלאי ביקור תיקון טכנאי בתקופת האחריות של 7 שנים היא ללא תשלום.

בויגה תקופת האחריות מכסה בלאי.

האחריות אינה חלה במקרים הבאים:
* התקנה לקויה.
* לכלוך, חומרים זרים או משקעים במיכל או בחלקיו.
* חלקים שבורים חבולים או חלקים חסרים. או החלפת והתקנת חלקים לא מקוריים.
* תחזוקה לקויה ו/או שימוש בחומרים כימים במוצר על כל חלקיו.
* פגיעה חיצונית או שבר מכל סוג שהוא  במוצר או בחלקיו  .
* המוצר לא נרכש בישראל או לא אצל מפיץ מורשה של החברה.
* המוצר טופל או תוקן שלא ע"י טכנאי מוסמך שנשלח מהחברה.

הוראות התקנה
* ההתקנה תעשה ע"י שרברב ממוחה ועל פי הוראות ההתקנה המצורפות למוצר.
* יש לשטוף הצנרת בטרם תחובר למיכל .
תיקונים שלא במסגרת האחריות הן על פי מחירון החברה.לקוחות יקרים, לשליחת תעודת משלוח/תעודת אחריות ובירורים נוספים יש לפנות למייל זה:
greenman56456@gmail.com